Voorbeeld thuiswerkovereenkomt

Ondergetekende: de heer ….. wonende aan de ….. te ….hierna te noemen ‘werknemer’; …. BV, gevestigd te ….aan de …., rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/ mevrouw .., hierna te noemen ‘werkgever’; Overwegende: werknemer is sinds …..in dienstbetrekking bij werkgever; mede door de coronamaatregelen werkt werknemer sinds ….. maart 2020 thuis of gedeeltelijk thuis, Lees meer…

Uitbesteden of niet?

Het opzetten en bijhouden van een administratie, opstellen van de jaarstukken en doen van de BTW en belastingaangiftes is natuurlijk best wat werk. Zeker als het nieuw is. Maar als je het slim organiseert, hoeft het niet heel veel tijd te kosten. Maar is het dan slim om dat allemaal Lees meer…