Hulp bij aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 30-06-2020?

Vanaf vandaag is de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aan te vragen op de website van de RVO. Deze regeling is bedoeld voor mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters om hun vaste lasten te betalen.

De getroffen sectoren die eerder in aanmerking kwamen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) kunnen opvolger TVL vanaf 30 juni om 9.00 uur aanvragen via de site van de RVO. De regeling is één keer aan te vragen tot en met 30 oktober 2020 en komt bovenop de NOW, de vergoeding voor loonkosten. De subsidie bedraagt minimaal 1.000 en maximaal 50.000 euro en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Lees ook: Corona: dit zijn de financiële regelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers

Zo berekent u de Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL

De tegemoetkoming is bedoeld om steun te geven voor vaste kosten als huur, onderhoud en verzekeringen. De TVL wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Variabele kosten (bijvoorbeeld stroomverbruik) worden niet meegerekend, omdat deze zijn gekoppeld aan bedrijfsactiviteiten die lager uitvallen of zelfs verdwijnen door de coronacrisis.

 • De berekening van de subsidie is als volgt: Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000.

Rekenvoorbeeld: wel Tegemoetkoming Vaste Lasten

 • Bedrijf A verdiende in juni t/m september 2019 € 600.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien.
 • Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, € 300.000 (50%) minder omzet heeft.
 • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet is dat €600.000 x 40% = €240.000. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan € 4.000 aan vaste lasten heeft.
 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed.
 • Berekening: € 600.000 x 50% x 40% x 50%= € 60.000.
 • Bedrijf A krijgt het maximum bedrag van € 50.000 met een voorschot van € 40.000 (80%).

Rekenvoorbeeld: geen Tegemoetkoming Vaste Lasten

 • Bedrijf B verdiende in juni t/m september 2019 € 20.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien.
 • Bedrijf B schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, € 10.000 (50%) minder omzet heeft.
 • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet is dat € 20.000 x 10% = € 2.000.
 • Bedrijf B valt daarmee onder de grens van € 4.000 aan vaste lasten en komt niet in aanmerking voor de TVL.

Over twee kwartalen

Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het tweede kwartaal (april, mei, juni) 2019, en deelt dat bedrag door 3. Dit telt u op bij de omzet van het derde kwartaal (juli,  augustus, september) 2019.

Een rekenvoorbeeld:

 • Omzet kwartaal 2, 2019: € 100.000 / 3 = € 33.333 gemiddelde omzet juni 2019
 • Omzet kwartaal 3, 2019: € 120.000
 • Bij elkaar opgeteld was de normale omzet (referentieomzet) tussen juni-september 2019 € 153.333.
 • Voor de verwachte omzet in juni t/m september 2020 doet u hetzelfde.
 • Verwachte omzet kwartaal 2, 2020: € 60.000 / 3 = € 20.000 verwachte omzet juni 2020.
 • Verwachte omzet kwartaal 3, 2020: € 66.000.
 • Bij elkaar opgeteld is de verwachte omzet tussen juni-september 2020: € 86.000.
 • De normale omzet – de verwachte omzet = € 67.333.
 • Het percentage omzetverlies = € 67.333 / € 153.333 x 100%= 44%.

Geen omzetcijfers bij nieuw bedrijf

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste vier maanden na hun startdatum.

Bedrijven die ná 15 november 2019, maar voor 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn, keer 4.

Een rekenvoorbeeld:

 • Bedrijf B is op 1 december 2019 gestart.
 • Tussen 1 december 2019 en 15 maart 2020 maakt bedrijf B € 35.000 omzet. Bedrijf B bewijst dit met een btw-aangifte en aanvullend bewijsmateriaal uit hun boekhouding.
 • Gemiddelde omzet per maand: € 35.000 / 3,5 maand = € 10.000.
 • Gemiddelde omzet in 4 maanden (referentieomzet): € 10.000 x 4 = € 40.000.
 • Bedrijf B maakt een schatting van zijn omzetverlies.
 • Is het omzetverlies groter dan 30%, dan kan bedrijf B de TVL aanvragen.

We helpen u graag bij uw aanvraag, weet u niet of u recht heeft op een tegemoetkoming, neem dan contact met ons op of laat een berichtje achter dan nemen wij contact met u op en dan kunnen we de mogelijkheden met u bespreken.

https://www.rvo.nl/actueel/videos/wat-de-tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl