Binnen elk bedrijf is het voorkomen van betalingsachterstanden en het op tijd innen van openstaande facturen belangrijk. Het gaat immers om een gezonde bedrijfsvoering. Wat van groot belang hierbij is, is dat de debiteureninformatie in een up-to-date beheerssysteem wordt verwerkt.

Naarmate de tijd verstrijkt zouden de facturen een steeds groter risico van oninbaarheid kunnen vormen. We ondersteunen u bij het verbeteren van deze processen. In economisch zware tijden is goed debiteurenbeheer extra belangrijk. Wij bellen debiteuren proffice-actief en persoonlijk en helpen betalingsproblemen voorkomen.