Privacy verklaring

Vaan Proffice houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP),   de Europese richtlijnen en de algemeen aanvaardbare normen van goed fatsoen en geldende gedragscodes voor internetgebruik en communicatie.

Privacy met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens

Uitgangspunt van Vaan Proffice, is dat een gebruiker/bezoeker ten allen tijde zelf de keuze heeft wel of niet gegevens in te voeren. Het verstrekken van persoonsgegevens is daarom een bewuste keuze van de gebruiker. Vaan Proffice kan bij het aanbieden van haar diensten vragen om persoonsgegevens. Vaan Proffice verzamelt via haar website(s) niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering van Vaan Proffice en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Privacy en omgaan met persoonsgegevens

Het spreekt voor zich dat Vaan Proffice zeer zorgvuldig omgaat met persoons en bedrijfsgegevens. Als het gaat om een betaalde dienst gebruikt Vaan Proffice de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat Vaan Proffice uw gegevens gebruikt om gericht te mailen.

Privacy en Beheer

Vaan Proffice is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Vaan Proffice spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen met als doel de persoonsgegevens van de Afnemer te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internet browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Via cookies kunnen wij ook gegevens over het gebruik van de website verzamelen en analyseren. Over de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, vorige en/of volgende bezochte sites en de duur van het bezoek bijvoorbeeld. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te verbeteren en om u te voorzien van relevante informatie.

Wij kunnen uw gedrag op de website volgen om een aantal redenen, bijvoorbeeld:

  • voor het maken van analyses voor onderzoek;
  • om de website te verbeteren
  • voor veiligheidsdoeleinden
  • om onze relatie met u als klant te beheren.

wij plaatsen ook cookies van externe partijen.

Cookies van externe partijen

Via onze website wordt onder andere een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Rechten

Vaan Proffice is transparant over de manier waarop ze met persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring is de basis. Als u toch nog vragen hebt over de manier waarop Vaan Proffice met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht met uw specifieke vraag sturen aan: info@vaanproffice.nl.

U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen of geen berichten meer wenst te ontvangen. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage in persoonsgegevens, mag Vaan Proffice volgens de regels van de wet hiervoor een maximale vergoeding van € 4,50 vragen.

Wijzigen van de privacyverklaring

Vaan Proffice houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Vaan Proffice adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Privacy Vaan Proffice