Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?

Veel kosten kunt u niet aftrekken. Bijvoorbeeld alle kosten die u vergoed krijgt. Sommige kosten mag u maar voor een deel aftrekken of alleen onder bepaalde voorwaarden. Ook geldt een drempel. Boven deze drempel mag u de kosten aftrekken. Lees eerst meer over de zorgkosten.

Bijdragen, eigen risico en premies Aftrekbaar?
Premies voor de ziektekosten of zorgverzekering (zowel basis- als aanvullende premies) Nee
Wettelijke eigen bijdrage CAK Nee
Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet Nee
Wettelijk verplicht eigen risico Nee
Vrijwillig eigen risico Nee
Geneeskundige hulp, behandelingen en medicijnen
Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling Ja
Huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist Ja
Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts zoals acupunctuur, revalidatie en homeopathie Ja
Behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts Onder voorwaarden
Geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Nee
Dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Nee
Combinatietest voor prenatale screening zonder medische indicatie Nee
IVF-behandeling onder de 43 jaar Onder voorwaarden
Voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen) Ja
Hulpmiddelen
Steunzolen Ja
Rollators, looprekken en loophulpen, krukken, gipssteun Nee
Scootmobiel en rolstoel Alleen de afschrijving
Gehoorapparaat Onder voorwaarden
Aanpassingen aan auto, fiets, computer en dergelijke Ja. Lees meer
Vervoer
Naar arts of ziekenhuis Ja. Lees meer
Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap Ja. Lees meer
Reiskosten voor ziekenbezoek Een vast bedrag
Diversen
Dieet op voorschrift van arts of diëtist Een vast bedrag
Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit Een vast bedrag
Extra kleding en beddengoed Een vast bedrag

Bron: de Belastingdienst